Záchrana a ochrana stromů

Záchrana starých stromů

Roubujeme pro zahrádkaře i krajové odrůdy ořešáků nebo jejich vlastní zaslané rouby ze stromů, které chtějí zachovat.

Postup při odebrání roubů z daného stromu:

Na podzim, po přirozeném opadu listu (konec listopadu-prosinec), ustřihneme co nejdelší vyzrálý jednoletý výhon.

Celé výhony zabalte a zašlete nám poštou.

U nás se z výhonů nastříhají rouby. Po naroubování a srůstu Vám budou roubovance zasláni zpět poštou (lze si je po tel. domluvě osobně vyzvednout). 

Výsadba roubovanců

Roubovanec vysazujeme na záhon do připravené rýhy. Hloubka výsadby je po místo štěpování (vázací gumička zůstává těsně nad zemí). Kořen přihrneme, důkladně zalijeme a přimáčkneme. Takto vysazenou rostlinu přihrneme kyprou zemí tak, aby celý roub byl ukryt pod zemí. Toto opatření chrání roub před ostrým přímým sluncem. Záhon udržujeme v bezplevelném stavu. Po objevení se prvních listů začínáme pozvolna hrůbek odstraňovat. 

V prvním roce naroste ořešák do výšky 30 cm. Na zimu místo roubování přihrneme, abychom ho chránili před mrazem. V dalším roce na začátku června odstraníme ostrými nůžkami plané výhony rostoucí pod místem štěpování z podnože. Ošetření roubu spočívá v tom, že vybereme jeden nejrovnější silný výhon, který ponecháme a přivážeme ho k opoře. Během vegetace druhého roku narostou stromky do výšky cca 150 cm. V měsíci srpnu odstraníme ze špičáku veškerý předčasný obrost, abychom měli krásný rovný kmen. Takto upravená rostlina je schopna po přirozeném opadu listu na podzim k přesazení na trvalé stanoviště.