Záchrana a ochrana stromů

Záchrana starých stromů

Roubujeme pro zahrádkaře i krajové odrůdy ořešáků anebo jejich vlastní zaslané rouby ze stromů, které chtějí zachránit.

Roubujeme vždy od konce listopadu do konce února, avšak rouby je nutno dodat NEJPOZDĚJI do konce ledna. Ideálně začátkem prosince.

Pokud nespěcháte na naroubování Vašeho stromu, je vhodné Váš strom připravit na samotné odebrání roubů. (Staré stromy mívají obv. velice malé a nekvalitní přírůstky, které nejsou ideální pro roubování). Proto doporučujeme v červnu v koruně stromu uříznout větev, aby se kolem rány vytvořili tzv. vlky. Ty jsou pro roubování ideální. Tyto vlky se odeberou až na konci listopadu.

Podrobný manuál správného odebrání a zaslání roubů a následné zapěstování naleznete v sekci Záchrana stromů.

Dbejte prosím na dodržení termínů pro odebrání roubů a zaslání roubů k nám.

Výběr odrůdy

Při výběru stromku na prvním místě zohledňujeme nadmořskou výšku dané lokality. Ta je rozhodující pro správný výběr odrůdy. Absolutně nevhodné jsou mrazové kotliny s přítomností vodního toku anebo vodní plochy. (Hrozba častého namrznutí stromků v květu). Žádná z pěstovaných odrůd není odolná proti mrazu v květu. Jednotlivé odrůdy se liší pouze dobou rašení. Pokud se udává odolnost ořešáku, je myšleno ve dřevě. Rostlina jako taková je dosti odolná ve dřevě, v květu nikoliv!

Do nejnižších poloh lze vybírat ze všech odrůd (Apollo, Mars, Jupiter, Lake, Saturn, Seifersdorferský a červené Sychrov a Kardinál + krajové odrůdy – nejsou běžně uvedeny v nabídce, ale je možno je zakoupit).

Doporučujeme odrůdy Apollo a Saturn, které pochází z nižších poloh a mají největší a nejsvětlejší jádra. Chuťově jsou velice dobrá, nasládlá.

Do středních poloh doporučujeme odrůdy Jupiter, Lake, Mars a Seifersdorferský.

Do nejvyšších poloh pouze odrůdy Mars anebo Seifersdorferský.

 

Výsadba stromků

V podkapitole naleznete správnou výsadbu jak prostokořenného špičáku, tak i stromku z kontejneru.

Při sázení ořešáku nepřidávejte hnojiva v žádné formě. Kořeny stromků jsou velice citlivé a mohlo by dojít k jejich popálení!!

Ořešák má rád teplo a vláhu. Proto po výsadbě je potřeba jej dostatečně zalévat (lépe vydatně a méně často, nežli menší častá zálivka.)

Řez stromků

Ořešáky lze i dosti značně seřezat, ale je nutný vždy dodržet termín řezu.

Řez ořešáku provádíme vždy v červnu, max. do první poloviny července. Jarní, podzimní ani zimní řez není vhodný. Výjimkou je odstranění předčasného obrostu (v srpnu) při zapěstování kmínku a korunky.

Choroby a škůdci

Mladé stromky ořešáků mohou být napadeny houbovými chorobami. Proto doporučujeme v prvních letech po výsadbě stromky bedlivě pozorovat a jakmile se objeví první náznaky (černé tečky na listech), okamžitě aplikovat postřik s obsahem mědi (doporučujeme roztok Kuprikolu- ředění naleznete na přípravku).

Někdy se na listech stromků objevují nehezké puchýřky připomínající hálky. Ty způsobují roztoči. Ikdyž tyto puchýřky působí nehezky, stromek ani plodnost stromku neohrožují.