Záchrana a ochrana stromů

Záchrana starých stromů

Roubujeme pro zahrádkaře i krajové odrůdy ořešáků nebo jejich vlastní zaslané rouby ze stromů, které chtějí zachovat.

Postup při odebrání roubů z daného stromu:

Na podzim, po přirozeném opadu listu (konec listopadu-prosinec), ustřihneme co nejdelší vyzrálý jednoletý výhon.

Celé výhony zabalte a zašlete nám poštou.

U nás se z výhonů nastříhají rouby. Po naroubování a srůstu Vám budou roubovance zasláni zpět poštou (lze si je po tel. domluvě osobně vyzvednout). 

Výsadba roubovanců

Roubovanec vysazujeme na záhon do připravené rýhy. Hloubka výsadby je po místo štěpování (vázací gumička zůstává těsně nad zemí). Kořen přihrneme, důkladně zalijeme a přimáčkneme. Takto vysazenou rostlinu přihrneme kyprou zemí tak, aby celý roub byl ukryt pod zemí. Toto opatření chrání roub před ostrým přímým sluncem. Záhon udržujeme v bezplevelném stavu. Po objevení se prvních listů začínáme pozvolna hrůbek odstraňovat. 

V prvním roce naroste ořešák do výšky 30 cm. Na zimu místo roubování přihrneme, abychom ho chránili před mrazem. V dalším roce na začátku června odstraníme ostrými nůžkami plané výhony rostoucí pod místem štěpování z podnože. Ošetření roubu spočívá v tom, že vybereme jeden nejrovnější silný výhon, který ponecháme a přivážeme ho k opoře. Během vegetace druhého roku narostou stromky do výšky cca 150 cm. V měsíci srpnu odstraníme ze špičáku veškerý předčasný obrost, abychom měli krásný rovný kmen. Takto upravená rostlina je schopna po přirozeném opadu listu na podzim k přesazení na trvalé stanoviště.

 

  • Záchrana starých stromů
  • Výsadba roubovanců
  • Ochrana ořešáku proti chorobám a škůdcům

 

Ochrana ořešáku ve školce a na stanovišti

Nejvyskytovanější choroby ořešáků:

Bakteriální skvrnitost ořešáku (Xanthomonas juglandis)

Na plodech drobné, poněkud vyvýšené vodnaté skvrny, které se rychle zvětšují, propadají a černají. Postupně vznikají velké nepravidelné černé skvrny ohraničené vodnatým lemem. Nekróza proniká do plodů a postihuje jádro, plody černají, zasychají a opadávají. Při pozdním napadení k poškození jádra nedochází. Na čepelích listů jsou hranaté, nejdříve vodnaté, později nekrotické, nervaturou ohraničené skvrny. Ty splývají a vznikají velké hnědé plochy na nervatuře a řapících listů. Na letorostech se objevují hnědé skvrny, vrcholky letorostů zasychají. Bakterie přezimují v pletivu napadených letorostů. Na okraji skvrn se vytváří za příznivých podmínek bakteriální exudát. K rozšiřování dochází především vodou. Ideální podmínky jsou především za vlhkého počasí.

Antraknoza ořešáku (Gnomonia leptostylla)

Na listech nejdříve žlutohnědé, postupně hnědnoucí různě velké ohraničené skvrny. Menší skvrny mají výrazné tmavé lemování. Postižené listy se deformují, zasychají a předčasně opadávají. Na nervatuře listů a řapících protáhlé, mírně propadávající hnědé skvrny. Výjimečně dochází k napadení letorostů. Na plodech různě velké, mírně propadlé šedohnědé až šedočerné skvrny. Při silném napadení dochází k deformacím a opadu plodů.                   

Na napadených částech se vytvářejí plodnice acervuli a konidie. Parazit přezimuje na napadených opadlých listech, kde na jaře dozrávají plodnice peritecia s vřecky a askospórami. Askospóry jsou zdrojem primárních infekcí. Za vegetace se choroba šíří konidiemi. K infekcím dochází od května, především za deštivého a teplejšího počasí (optimum 18 - 22°C ). Tato choroba je nejnebezpečnější ve školce.

 

Škůdci ořešáků

Vzpřímenka ořešáková

roztoč Aceria erinea

 

Škůdci ořešáku nezpůsobují stromku škody takového rozsahu, aby ohrozili jeho existenci, proto není proti nim nutná žádná ochrana.