Výsadba ořešáku

Roubovanec vysazujeme na záhon do připravené rýhy. Hloubka výsadby je po místo štěpování (vázací gumička zůstává těsně nad zemí). Kořen přihrneme, důkladně zalijeme a přimáčkneme. Takto vysazenou rostlinu přihrneme kyprou zemí tak, aby celý roub byl ukryt pod zemí. Toto opatření chrání roub před ostrým přímým sluncem. Záhon udržujeme v bezplevelném stavu. Po objevení se prvních listů začínáme pozvolna hrůbek odstraňovat. 

 

V prvním roce naroste ořešák do výšky 30 cm. Na zimu místo roubování přihrneme, abychom ho chránili před mrazem. V dalším roce na začátku června odstraníme ostrými nůžkami plané výhony rostoucí pod místem štěpování z podnože. Ošetření roubu spočívá v tom, že vybereme jeden nejrovnější silný výhon, který ponecháme a přivážeme ho k opoře. Během vegetace druhého roku narostou stromky do výšky cca 150 cm. V měsíci srpnu odstraníme ze špičáku veškerý předčasný obrost, abychom měli krásný rovný kmen. Takto upravená rostlina je schopna po přirozeném opadu listu na podzim k přesazení na trvalé stanoviště.