Kontakt

Bc. Miroslav Vaněk

Horní Stakory 19

293 06 Kosmonosy

IČO: 74200721

email: jugregia@seznam.cz

 

tel. +420 606 350 246      Bc. Miroslav Vaněk

   

Kde nas najdete?

+420 727 827 257

jugregia@seznam.cz